Interactive Coffee Table 42″

Interactive Coffee Table 42″

Interactive Coffee Table 42″

Interactive Coffee Table 46″

Interactive Coffee Table 55″

Interactive Coffee Table 55″

Interactive Coffee Table 55″

LCD Video Wall 47″, Bezel 4,9mm

LCD Video Wall 55″, Bezel 3,5mm

LCD Οθόνη Αφής – Διαδραστική (LCD Touch Screen – Interactive) 55”-65”-75”-86”98”

LED Ηλεκτρονική Επιγραφή – Πινακίδα (διαστ. 96 Χ 16 cm)

LED Ηλεκτρονική Επιγραφή – Πινακίδα LED διπλής όψης (διαστ 32 Χ 96 cm) – Δύο χρώματα

LED Ηλεκτρονική Επιγραφή – Πινακίδα LED διπλής όψης (διαστ 48 Χ 160 cm)

LED ηλεκτρονική επιγραφή – πινακίδα LED διπλής όψης (διαστ. 32 X 128 cm)

LED Ηλεκτρονική Επιγραφή – Πινακίδα LED μονής όψης (διαστ. 160 Χ 96 cm)

LED Ηλεκτρονική Επιγραφή – Πινακίδα LED μονής όψης (διαστ. 192 Χ 32 cm)

LED Ηλεκτρονική Επιγραφή – Πινακίδα LED μονής όψης (διαστ. 32 Χ 96 cm)

LED Ηλεκτρονική Επιγραφή – Πινακίδα LED διπλής όψης (διαστ. 16x128cm)

LED Ηλεκτρονική Επιγραφή Πινακίδα Διπλής Όψης (διαστ. 128 Χ 32 cm) Full Color SMD

LED Ηλεκτρονική Επιγραφή Πινακίδα Διπλής Όψης (διαστ. 96 Χ 48 cm) Full Color SMD

LED ηλεκτρονική επιγραφή πινακίδα μονής όψης (διαστ. 128x32cm) Full Color DIP

LED Ηλεκτρονική Επιγραφή Πινακίδα Μονής Όψης (διαστ. 160 Χ 48 cm) Full Color DIP

LED ηλεκτρονική επιγραφή πινακίδα μονής όψης (διαστ. 192x32cm) Full Color DIP

LED Ηλεκτρονική Επιγραφή Πινακίδα Μονής Όψης (διαστ. 96 Χ 16 cm) Full Color SMD

LED Ηλεκτρονική Επιγραφή Πινακίδα Μονής Όψης (διαστ. 96 Χ 32 cm) Full Color DIP

LED Ηλεκτρονική Επιγραφή Πινακίδα Μονής Όψης (διαστ. 96 Χ 32 cm) Full Color SMD

LED Ηλεκτρονική Επιγραφή Πινακίδα Μονής Όψης (διαστ. 96 Χ 32 cm) Full Color SMD

LED Ηλεκτρονική Πινακίδα (διαστ. 96 Χ 16 cm)

LED Ηλεκτρονική Πινακίδα (διαστ. 96 Χ 16 cm)

LED Ηλεκτρονική Πινακίδα (διαστ. 96 Χ 16 cm) κάθετης γραφής

Self Order Food Machine – Self Service Ticket Kiosk

Ψηφιακό LCD διαφημιστικό Stand 42”

Ψηφιακό LCD διαφημιστικό Stand 46”

Ψηφιακό LCD διαφημιστικό Stand 55”

Ψηφιακό LCD διαφημιστικό Stand 65”